Vidovič Muha, A. (2014) „ Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika – temeljni pojmi“, Slavistična revija, 62(1), str. 131-137. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-54671458 (Pridobljeno: 15julij2020).