Žele, A. (2013) „Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju“, Slavistična revija, 61(4), str. 667-668. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53876578 (Pridobljeno: 30november2021).