Verdonik, D. (2013) „Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah “, Slavistična revija, 61(4), str. 631-650. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17578006 (Pridobljeno: 30november2021).