Bjelčevič, A. (2013) „Julija je stopila v »cerkev razsvetljeno«: K Žigonovi razlagi Prešernovega soneta Je od vesel’ga časa teklo leto “, Slavistična revija, 61(4), str. 591-604. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53899618 (Pridobljeno: 7december2021).