Kocijan, G. (2013) „O »preobratu« lahko govorimo že ob Kuharjevih Povestih “, Slavistična revija, 61(4), str. 567-574. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53900898 (Pridobljeno: 27november2021).