Štavbar, S. (2013) „O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deutsche Lehnwörter im Slovenischen“, Slavistična revija, 61(3), str. 523-534. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-53102946 (Pridobljeno: 17oktober2021).