Meterc, M. (2013) „Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (primeri iz slovenščine in slovaščine)“, Slavistična revija, 61(2), str. 361-376. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-52381538 (Pridobljeno: 30november2021).