Novak Popov, I. (2013) „Sodobna slovenska poezija v literarni vedi“, Slavistična revija, 61(1), str. 61-76. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51782754 (Pridobljeno: 15julij2020).