Ilc, G. (2012) „Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja“, Slavistična revija, 60(4), str. 659–676. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51318370 (Pridobljeno: 1 december 2022).