Šekli, M. (2012) „Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu“, Slavistična revija, 60(4), str. 603–620. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51413602 (Pridobljeno: 1 december 2022).