Pospíšil, I. (2012) „Česko-slovenský workshop o postmoderně“, Slavistična revija, 60(4), str. 745–746. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-51418466 (Pridobljeno: 5 december 2023).