Perenič, U. (2012) „ The Reading Societies Network and Socio-Geographic Dynamics“, Slavistična revija, 60(3), str. 383-400. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-50413154-en (Pridobljeno: 25oktober2021).