Červ, G. in Kalin Golob, M. (2012) „Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu“, Slavistična revija, 60(2), str. 131-150. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-49569634 (Pridobljeno: 26oktober2021).