Žigon, T. (2012) „Zbornik o jeziku in književnosti ob sedemdesetletnici Antona Janka“, Slavistična revija, 60(2), str. 247-250. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-49470050 (Pridobljeno: 17oktober2021).