Verdonik, D. in Kačič, Z. (2012) „Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu“, Slavistična revija, 60(1), str. 79-94. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-48889442 (Pridobljeno: 27oktober2021).