ŽELE, A. (2008) „Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode“, Slavistična revija, 56, str. 174-176. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-37259618 (Pridobljeno: 7avgust2020).