SKUBIC, M. (2007) „Jezika v stiku: slovenščina in furlanščina. Prevzete besede in kalki“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 19-29. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34796898 (Pridobljeno: 28november2021).