GROŠELJ, R. (2007) „Miklošičev prispevek k skladenjski obravnavi starocerkvenoslovanskega nepredložnega mestnika“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 105-131. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34778466 (Pridobljeno: 7december2021).