ŠEKLI, M. (2007) „Končniški in mešani naglasni tip samostalnikov a-jevske sklanjatve v nadiškem narečju slovenščine“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 134-145. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34777954 (Pridobljeno: 27november2021).