IVANOVA, N. (2007) „Južnoslovanski knjižni jeziki s konca 19. stoletja med individualnim razvojem in slovansko vzajemnostjo (A. Bezenšek in njegov Jugoslavjanski stenograf)“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 221. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34797666 (Pridobljeno: 27november2021).