MARUŠIČ, F. in ŽAUCER, R. (2007) „O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika)“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 223-247. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-700923 (Pridobljeno: 30november2021).