CVETKO OREŠNIK, V. (2007) „Skladenjske posebnosti starinskega ali narečnega slovenskega namenilnika“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 257-260. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26826541 (Pridobljeno: 3december2021).