COSSUTTA, R. (2007) „Leksikalna razslojenost v govorih Tromeje: slovanske, romanske in germanske prvine“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 261-270. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34792034 (Pridobljeno: 28november2021).