ZULJAN KUMAR, D. (2007) „Funkcije ponavljanj v govorjenem narečnem diskurzu“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 315-326. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-26827309 (Pridobljeno: 27november2021).