MIKOLIČ, V. (2007) „Modifi kacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst“, Slavistična revija, 55(1-2). Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2007-1-2-1-24 (Pridobljeno: 3december2021).