OREL, I. (2007) „Nemške izposojenke v Pleteršnikovem Slovensko-nemškem slovarju (1894–1895)“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 357-368. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34776418 (Pridobljeno: 3december2021).