VIDOVIČ MUHA, A. (2007) „Izrazno-pomenska tipologija poimenovanj“, Slavistična revija, 55(1-2), str. 399-408. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-34774114 (Pridobljeno: 30november2021).