AHAČIČ, K. (2006) „Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva“, Slavistična revija, 54(2), str. 129-153. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169314 (Pridobljeno: 7december2021).