ŠEKLI, M. (2006) „Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine“, Slavistična revija, 54(2), str. 155-171. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32169826 (Pridobljeno: 30november2021).