PERENIČ, U. (2006) „»Poetische Versuche 1843–44« Luize Pesjak – Poskus umestitve dela nemške ustvarjalnosti na Slovenskem v okvir slovenske literarne zgodovine“, Slavistična revija, 54(2), str. 233-243. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-32178018 (Pridobljeno: 30november2021).