SKUBIC, M. (2001) „Romansko-slovanske jezikovne interference: sosledica časov“, Slavistična revija, 49(4), str. 229-236. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-17767010 (Pridobljeno: 3december2021).