Stramljič Breznik, I. (2018) Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu, Slavistična revija, 66(3), str. 369-382. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8 (Pridobljeno: 22februar2019).