Stramljič Breznik, I. (2018) „Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu“, Slavistična revija, 66(3), str. 369-382. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8 (Pridobljeno: 23maj2019).