Toporišič, T. (2018) „Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča“, Slavistična revija, 66(3), str. 265-279. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-2 (Pridobljeno: 22oktober2021).