Šolak, Z. (2018) Imenica ‚SENKA‘ kao etalon poređenja – klasifikacija primera upotrebe u delima Ivana Cankara i Ive Andrića, Slavistična revija, 66(3), str. 281-298. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-3 (Pridobljeno: 22februar2019).