Scuteri, L. G. (2018) „Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah“, Slavistična revija, 66(2), str. 143-157. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-9 (Pridobljeno: 25oktober2021).