TorkarS. (2018) „Slovenska vodna imena, tvorjena iz slovanskih antroponimov“, Slavistična revija, 66(2), str. 191-211. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-2-1-6 (Pridobljeno: 22september2021).