Perenič, U. (2018) „Beatin dnevnik Luize Pesjak: dogajalni prostor romana“, Slavistična revija, 66(3), str. 251-263. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-1 (Pridobljeno: 25oktober2021).