Gorjanc, V. in Fišer, D. (2018) Twitter in razmerja moči: diskurzna analiza kampanj ob referendum za izenačitev zakonskih zvez v Sloveniji, Slavistična revija, 66(4), str. 473-495. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-5 (Pridobljeno: 24marec2019).