Krasnić, P. K. (2018) „Spreminjanje podobe Krima v ruskem kulturnem prostoru“, Slavistična revija, 66(4), str. 515-529. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-7 (Pridobljeno: 16januar2021).