Gantar, P., Arhar Holdt, Špela in Pollak, S. (2019) „Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije“, Slavistična revija, 66(4), str. 459-472. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-4 (Pridobljeno: 15julij2020).