Vrbinc, A. in Vrbinc, M. (2019) „Prepletenost kulture in jezika na primeru angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov“, Slavistična revija, 67(1), str. 69-85. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-5 (Pridobljeno: 16januar2021).