Kmecl, M. (2019) „Aleksander Skaza o Tolstoju in problemih sodobne ruske literature“, Slavistična revija, 67(1), str. 107-110. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-2-1 (Pridobljeno: 25oktober2021).