Strehovec, J. (2019) „Beseda-podoba-telo: Razširjeno besedilo in nove modalnosti branja in izkušanja teksta“, Slavistična revija, 67(1), str. 1-15. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-1 (Pridobljeno: 5junij2020).