Žavbi, N. (2019) „Odrski govor – slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev“, Slavistična revija, 67(1), str. 51–67. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-1-1-4 (Pridobljeno: 2 oktober 2022).