ŽeleA. (2019) „O pravnem jeziku z vidika pravnikov in jezikoslovcev“, Slavistična revija, 67(3), str. 527–529. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-1 (Pridobljeno: 19junij2021).