Perenič, U. (2019) „Dnevnik kot literarnozgodovinski vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath“, Slavistična revija, 67(3), str. 425–439. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-1 (Pridobljeno: 20januar2020).