Verdonik, D. (2019) „Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu“, Slavistična revija, 67(3), str. 509–525. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-1-6 (Pridobljeno: 22februar2020).