Vidovič Muha, A. (2019) „Spol – jezikovni sistem in ideologija“, Slavistična revija, 67(2), str. 127–137. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-1 (Pridobljeno: 1april2020).