Krvina, D. (2019) „Nezaznamovanost nedovršnika v slovenščini kot vzporednica moškemu slovničnemu spolu“, Slavistična revija, 67(2), str. 159–170. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-4 (Pridobljeno: 1april2020).