Perko, G. (2019) „Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah“, Slavistična revija, 67(2), str. 171–177. Dostopno na: https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-2-1-5 (Pridobljeno: 4junij2020).